LAG OG FORENINGAR I VIKEDAL

 

 

 

Midtbygden Velforening

 

Søndenåfeltet Sør Vel

 

Vikedal Båtforening

 

Vikedal Utvikling

 

Vikedal Grendautval

 

Vikedal Bygdahus

 

Fjellgardane Krinshus

 

Midtbygdene Ungdomshus

 

Mo Bedehus

 

Vikedal Bedehus

 

"Ska me vera på lag??"

NMK Vikedal

 

Vikedal Skyttarlag

 

Vikedal Dykkarklubb

 

Midtbygdene Ungdomslag

 

Vikedal Kr.ungdomsklubb

 

Vikedal Ungdomslag

 

Falken 4 H

 

Vikedal Barnegruppe

 

Vikedal Skulekorps

 

Vikedal Bondelag

 

Vikedal og Imsland sau- og geit

 

Vindafjord Røde kors

 

Vindafjord Pistolklubb

 

Imsland,Vikedal og Sandeid Sogelag